Ondersteuning

Handen tekort binnen uw organisatie? U kan op ons rekenen, we gaan er voor.

Wanneer is ondersteuning aangewezen?

Verandering:

Stilstaan is achteruitgaan … en steeds vaker is verandering een deel van ons dagelijks leven. Maar sommige veranderingen zijn net iets ingrijpender dan andere. Fusies, snelle groei of herstructureringen en splitsingen hebben allemaal effect op creditmanagementprocessen. Op die momenten heeft u nood aan ervaren mensen met strategisch inzicht die uw organisatie door deze veranderingsprocessen leiden, vanuit de dimensies mensen, processen en/of technologie.

Project:

Soms beschikt uw organisatie niet over voldoende eigen personeel voor de opdracht. Net dan kunt u ondersteuning gebruiken om het project met de nodige focus op te pikken.

Kennistekort:

Wanneer u op zoek bent naar specifieke knowhow en ervaring, is een vaste aanwerving niet altijd de beste oplossing. Bij nood aan kennis van een functioneel domein (order intake, facturatie, betaling, incasso…), is externe ondersteuning vaak de oplossing.

Onderbezetting:

Er zijn situaties waarin medewerkers tijdelijk niet beschikbaar zijn door ziekte, verlof of een project waarmee ze bezig zijn in het bedrijf. En hoe vaak sluit het rekruteringsproces voor een vaste medewerker aan met de noden van de organisatie ? Met de ondersteuning van de juiste partner kan uw dagelijkse werk verder zonder verlies aan opportuniteiten of service naar uw klanten.

Wat krijgt u er voor terug?

Flexibiliteit: Zeer vaak vragen de omstandigheden specifieke vaardigheden en kennis: Dit is precies wat M.T.C. u biedt, net zolang als u het nodig heeft.

Snelheid: In enkele weken of zelfs dagen heeft u de benodigde ervaring in huis. Geen lange inwerktijden, maar direct aan de slag.

Focus: Goede afspraken vooraf, duidelijke bepaling van de doelstelling vermijden verrassingen achteraf. Regelmatige opvolging garandeert dat de juiste inspanningen worden gedaan voor het realiseren van de opdracht.

Objectiviteit: Wij zijn onafhankelijk. Het enige wat voor ons telt, is dat we u de beste oplossing aandragen voor uw probleem. Helder !

Waarde: De creatie van toegevoegde waarde op de lange termijn stellen we voorop. In projecten zoeken we steeds naar de oplossing die, afhankelijk van uw noden en doelstellingen, het beste resultaat levert.

Geïnteresseerd ? Neem contact op