X

Effectief debiteurenbeheer in Coronatijd.

Munten Op Bruin Hout

The hunt for cash is on…

De overheid geeft de mogelijkheid om betalingen uit te stellen, bij ondernemingen zie ik een omgekeerde beweging. Meer en meer leveranciers  dringen aan op strikte naleving van de betaalafspraken. Logisch ook, de mogelijkheden om met een deficit te werken zijn voor een onderneming veel beperkter dan voor de overheid. De meeste ondernemingen willen hun financiën zo goed mogelijk op orde houden. De hunt for cash is on.  

Hoe vergroot je de kans dat je betaald geraakt? Hoe zorg je voor je eigen financiële gezondheid?

Spijtig genoeg ken ik geen toverformule. Wat ik wel heb, zijn tips die zeker de moeite waard zijn. Ze vragen heel wat inspanning van de medewerkers, een goede procedure en vooral ook veel ondersteuning van het management.

Tip 1: Top of mind

Zorg dat je top of mind blijft bij je klanten. Klanten gaan mogelijk liquiditeitstekorten krijgen en niet iedereen correct kunnen betalen. Probeer bij de gelukkigen te zijn. Het kiezen van wie betaald wordt, is vaak rationeel: welke leverancier heb ik absoluut nodig? Met welke leverancier wil ik nadien zeker nog verder gaan? Wanneer je  ‘maar’ een kleine leverancier bent, betekent dat niet dat je niet betaald zal worden: subjectieve elementen spelen nu een rol. Aanwezig zijn, regelmatige contactnames én een commerciële empathische flair kunnen je een stap vooruit helpen.

Zorg voor consequente, snelle opvolging. Voor grote bedragen, kan je starten met ‘pre-due calls’ zo weet je voor vervaldag al of de factuur goed ontvangen is en er geen bemerkingen zijn. Neem minimum 1x per week contact, varieer in je communicatiemiddelen en zorg dat je boven op de stapel komt te liggen. Opgelet: niet stalken maar met een commerciële flair je klanten benaderen. Schakel ook zeker je salesmensen in.  Zij kunnen hun goede contacten bij de klant nu optimaal aanwenden. Krijg je geen reactie? Escaleer door je manager contact te laten nemen en probeer in te vorderen  op managementniveau.  

Tip 2: Nudging

Gebruik nudging principes. Door nudging geef je klanten een duwtje in de rug. Je gebruikt die argumenten waar klanten naar willen luisteren.  Niet manipulerend of dominant, maar positief stimulerend om de juiste actie te ondernemen. Focus op solidariteit, afspraken én op de toekomst

Vermijd ‘schoolmeestergedrag’. Pas op voor het zwaaien met het vingertje!  ‘In tijden van crisis is het ongehoord dat klanten hun afspraken niet nakomen’ wordt:’ We begrijpen dat het in tijden van crisis niet altijd gemakkelijk is om afspraken na te komen, toch vragen we u om een inspanning te doen want we hebben elkaar nodig om ongeschonden uit deze crisis te geraken.

Tip 3: wees voorzichtig met het tonen van zwakte

Stel jezelf als leverancier niet zwak op ‘ wij hebben ook het geld van onze klanten nodig om te overleven’, ‘ wij moeten ook onze leveranciers betalen’, ‘het water staat ons ook aan de lippen’. Dit levert geen betaling op. Integendeel zelfs: het is mogelijk een motivatie om niet te betalen.  Je boodschap kan geïnterpreteerd worden dat je aan de rand van het faillissement staat en wanhopig bent. De betaling gaat dan toch geen zoden aan de dijk brengen…    

Dit geldt even goed voor de boodschap: ‘ ik doe ook maar mijn werk’ als reactie op de klant die het ongepast vindt dat je in deze periode naar je geld vraagt. Je klant zal voelen dat je emotioneel bent en hier ongetwijfeld misbruik van proberen te maken.

 Tip 4: denk goed na over externe escalatie

Escalatie blijft nodig. Probeer eerst zelf en toon geduld wanneer een klant wat uitstel vraagt. Je klant zal je dankbaar zijn. Maak duidelijke afspraken. Wanneer die afspraken niet nagekomen worden én bij oneerlijkheid dan kan én moet je escaleren. Doe dit ook als je klant niet bereikbaar is en niet reageert op mails. De tussenkomst van een derde partij kan al voldoende zijn om je vordering boven op de stapel te leggen. Probeer nu zeker eerst de minnelijke fase bij je externe partner want de overheid denkt aan een juridische pauzeknop voor wanbetaling.

Uitstel van betaling moet kunnen, afstel van betaling accepteren we niet  

Tip 5: persoonlijke acties

Blijf personaliseren. Kijk naar de activiteit van je klant. Is het een verplicht gesloten winkel, een freelancer waarvan de activiteit volledig is stilgevallen, is het een consument in tijdelijke werkloosheid? Ga er dan anders mee om dan met klanten die ‘voordeel’ halen uit de crisis. Bedrijven uit de verpakkingsindustrie of grootwarenhuizen bijvoorbeeld hebben nu geen reden om later te betalen. Integendeel zelfs. Ze hebben in feite de morele plicht om voor vervaldag te betalen. Contacteer hen gerust. Mogelijk korten ze hun betaaltermijnen in. Het proberen waard.

Tip 6: reageer op standaardbrieven

Een klant is uniek, een leverancier ook .  Reageer daarom op standaardbrieven van klanten.

Heel wat (grote en mindergrote) bedrijven sturen naar leveranciers een eenzijdige wijziging van het contract. Ze melden dat ze hun betaaltermijn verlengen met 2 maanden, dat ze korting van 5% aftrekken ter compensatie/ als teken van solidariteit of dat ze voorlopig alle betalingen tegenhouden.

‘Niet geprotesteerd is geaccepteerd’ is vaak de regel. Dus een wijze raad: reageer op dergelijke brieven, protesteer en u zal toch op zijn minst een paar passen voorsprong krijgen op de leveranciers die dit niet doen

(De brief hieronder van een onderneming die levert aan tuincentra en bloemenwinkels)  is een mooi voorbeeld van een standaardbrief waarin nudging-technieken zijn toegepast. Het antwoord van de leverancier evenzeer.

Beste

U zal zelf ook gemerkt hebben dat onze sector ook bijzonder zwaar getroffen is door Corona. De eerste reële schade wordt geleden bij onze klanten die met de abrupte ingang van de quarantaine-maatregelen onmiddellijk hun verkopen zagen stilvallen. Gezien de aard en beperkte houdbaarheid van ons product, zijn deze ook nauwelijks te bufferen waardoor alles wat nu niet verkocht wordt ook grotendeels verloren is voor onze klanten. Onze klanten kunnen begrijpelijk de normale betalingstermijnen niet respecteren. Als bedrijf proberen wij daar begrip voor op te brengen en de opstart van noodsteun voor onze klanten of het hernemen van de verkoop ten dele mee af te wachten. Dat kunnen we echter niet alleen, vandaar dat ook wij beroep doen op al onze leveranciers om onze sector nu gezamenlijk te ondersteunen. In die context zijn wij genoodzaakt om dezelfde betaaltermijnen te hanteren als dewelke ons momenteel opgelegd worden, met name 90 dagen einde maand.

We gaan met een normale financiële positie  deze periode in waardoor we er op vertrouwen dat we deze crisis gaan overwinnen.

 Ik hoor graag welke inspanning jullie hier met ons willen doen. Na deze crisis gaan we uiteraard terug naar onze standaardbetalingstermijn van 30 dagen einde maand.

Voor zo  ver we in de toekomst kunnen kijken, hebben we er vertrouwen in dat we met elkaar deze crisis overwinnen en rekenen intussen op uw begrip.

De reactie van de leverancier:

Beste klant,

Dank u voor uw eerlijke brief. Uw sector is inderdaad – net als de onze- zeer zwaar getroffen. Solidariteit is nu noodzakelijk. We begrijpen dan ook dat u en uw klanten het momenteel moeilijk hebben.

Wij stellen voor dat we u betaaluitstel geven tot 31 mei. Voor de openstaande facturen komt dit neer op een betaaltermijn van  60 dagen einde maand, met andere woorden: een volledige maand later dan de oorspronkelijke afspraak die we samen maakten. Omwille van de goede relatie verlenen we u graag dit betaaluitstel.

Wij geloven er ook in dat wanneer alle partijen samen een inspanning doen de crisis overwonnen kan worden.

Hartelijk dank alvast voor uw betaling.   

Ik weet dat dit artikel geen ‘rocket science’  bevat. Ik wil alleen een oproep doen om zo veel én zo efficiënt mogelijk te innen. Geef niet op. Zeker niet wanneer het moeilijk is/wordt. Het is duidelijk dat de economische wereld er binnenkort heel anders zal uitzien. Ik hou mijn hart vast voor het heropenen van de ondernemingsrechtbanken. Een faillissement is ook een manier om van schulden af te geraken…

Hebben jullie nog tips? Interessante voorbeelden? Zet ze zeker in de comments. We worden er allemaal beter van.

CONTINUE READING

Een klant mag een debiteur zijn, maar geen profiteur…

Deze uitspraak gebruik ik in opleidingen debiteurenbeheer vaak om het verschil aan te tonen tussen klanten die financiële moeilijkheden hebben en klanten die moedwillig zijn.

De laatste weken is dit gezegde ook al een aantal keer door mijn gedachten geschoten.  Sommige klanten hebben het nu heel moeilijk, startups, groeibedrijven, kleine zelfstandigen, mensen op tijdelijke werkloosheid,… alle begrip daarvoor. In onderling overleg worden er aangepaste afspraken gemaakt: uitstel of afbetaalplannen. Het kan allemaal, in onderling overleg. Er zijn diverse mogelijkheden om samen de crisis te overleven. Nu een debiteur en straks terug een trouwe klant.

Er zijn ook andere klanten. Graag deel ik een stukje van een mail, opgesteld op 20 maart, die ik vorige week ontving.

Vooral de zin ‘ we hebben de betalingen van onze facturen opgeschort’  en ‘ als wij de economie in evenwicht willen houden is er een grote solidariteit nodig’ liggen zwaar op mijn maag.  Vergeet niet, deze mail is 6 dagen na de lockdown geschreven en duidelijk een standaardmail.

Hoe ga je daar nu mee om?

Het eerste wat we hebben gedaan, is het bedrijf geanalyseerd: de onderneming bestaat sinds 2004, heeft 140 mensen in dienst, een stabiele omzet ( 130 MIO, 2018 tot en met 2016) en een stabiele winst ( 2 MIO, idem). Liquiditeitsratio net iets minder dan 1.

Uit het gehele handelsrapport bleek niets negatief. Er wordt een kredietadvies van 5 miljoen gegeven.  Geen grote investeringen, geen grote schulden. Wel een stevige reserve en positief betaalgedrag in het eerste kwartaal. Omdat er in de mail ook geen sprake is van grote recente  investeringen, kunnen we er van uitgaan dat die er niet zijn.    

Uiteraard is 2 MIO winst geen vetpot, toch zijn er heel wat ondernemingen -klein en groot- die het met minder moeten doen.  Het bedrijf dat meer dan 15 jaar bestaat heeft ook een degelijke reserve opgebouwd.

Daarom komt de oproep tot solidariteit  voor mij heel fake over. Waar is de solidariteit  van deze onderneming met zijn kleine en grote leveranciers?  Waar toont deze standaardmail solidariteit naar de eigen leveranciers? Ik zie in deze brief eerder ‘ eigen belang eerst’ .  Solidariteit vragen en egoïsme tonen.

We hebben de inhoud van de brief dan ook niet zomaar geaccepteerd en we hebben gebeld, empathisch en toch strikt. Het is ons gelukt om een concrete afspraak te maken. De leveranciers die dit niet doen, zullen ongetwijfeld nog lang op hun geld kunnen wachten.  

 Echte solidariteit blijft belangrijk

Ik wil met deze blog geen controverse uitlokken. Misschien zijn er factoren die niet zichtbaar zijn, misschien is er echt wel een liquiditeitsprobleem .  Toch wil ik graag een oproep doen.

Echte solidariteit blijft belangrijk: de sterken moeten de zwakken helpen. Laat ons hopen dat bedrijven ( en particulieren) die uitstel nodig hebben dit durven blijven vragen aan elke individuele leverancier, liefst op een individuele manier. Zo kunnen debiteuren later terug klanten worden.

Laat ons ook hopen dat ‘profiteurs’ heel snel gaan inzien dat dit niet de periode is om moedwillig betalingen achter te houden. Dat de coronacrisis niet misbruikt mag worden als argument om niet te betalen

Nu iedereen nood heeft aan correcte betalingen, zijn de profiteurs, de klanten die we  nadien niet zullen missen.  

CONTINUE READING

Opvolgen van openstaande facturen in Coronatijden. Kan dat? Mag dat?

Wat een helse tijd…

Ik krijg de laatste weken vaak de vraag van klanten of het momenteel toegelaten/opportuun  is om klanten op te volgen. Moeten ook bedrijven de maatregelen van de overheid niet volgen en het vragen naar de betaling even on hold zetten?

Voor mij is het antwoord duidelijk: het is ( nog) altijd toegelaten om naar de betaling van je facturen te vragen. Meer nog: het is nu meer dan ooit noodzakelijk.

Als je weet dat – in normale tijden- ongeveer 20% van alle faillissementen te wijten is  aan wanbetaling, besef je wat er op ons afkomt  als deze situatie lang duurt. Je kan dan maar beter op de correcte manier pro – en reageren.

 Eigen liquiditeit

De meeste bedrijven ondervinden last van de Coronacrisis. De omzet keldert of bij verplichte sluiting is die zelfs tot nul herleid. Dit betekent dat het innen van de gefactureerde diensten of producten nu meer dan ooit belangrijk is om vaste kosten te kunnen dekken  en indien van toepassing:  lonen te kunnen blijven uitkeren.

De eigen rendabiliteit staat zwaar onder druk. Het is essentieel om de verliezen tot een minimum te beperken willen we de economie terug op gang krijgen na de crisis. Willen we het zelf overleven…

Debiteurenbeheer heeft 3 belangrijke doelstellingen:

1, zorgen dat je facturen, aanrekeningen, premies betaald worden

2, de klant-leverancierrelatie niet schaden

3, pro-actief zijn: de toekomstige betalingen tijdig ontvangen.

Het belang van de 2e doelstelling staat buiten kijf in deze woelige tijd. Hoe gaan we om met onze klanten?

Individuele aanpak

De ‘hunt for cash’ is groot. De klantenboekhouding staat in de kijker en vaak ook onder druk. Willen we dat onze acties succesvol zijn, hebben we – meer dan ooit –  gepersonaliseerde acties nodig. Zorg er daarom voor dat je tijd maakt voor een geïndividualiseerde aanpak. Standaardbrieven en -mails zijn nu minder geschikt. Maak een gepersonaliseerde mail, of nog beter,  bel uw klant op. Luister naar zijn verhaal en maak dan concrete afspraken

Empathie en connecteren zijn de toverwoorden.

Empathie en sympathie zijn totaal andere begrippen. Empathie, inlevingsvermogen, gebeurt in onze ratio, sympathie betreft gevoelens. In het debiteurenbeheer kunnen we heel veel sympathie voelen voor de contactpersoon bij onze klant, voor zijn reden van niet-betaling geldt de regel: empathie en geen sympathie. Anders verlies je het doel voor ogen.

Door een begripvolle houding ga je op een correcte manier reageren én toch proberen je doelen te bereiken. Door je empathische aanpak ga je connecteren met de klant en daardoor op een assertieve manier proberen te innen. ‘ snappen’,’ begrijpen’, zelfs ‘oei’ zijn woorden die je nu veelvuldig in de mond neemt.

Belangrijk: zeg nooit ‘maar’ na een empathische uitspraak ‘ ik begrijp dat dit lastig is, maar …’ Waarom niet? ‘ because everything before the but is bullshit’ zoals het Engelse gezegde meldt. Je ontkracht je begrip door het woord ‘maar’. Gebruik beter ‘toch’, ‘alleen’ dan kunnen de 2 zinnen elkaar perfect aanvullen

‘ Ik snap dat deze crisis veel impact heeft, toch vraag ik u om de factuur van januari te betalen. Voor de factuur van eind maart kunnen we u een extra uitstel geven’

Net als anders kan uitstel, kan een afbetaalplan. Dit gebeurt altijd op basis van de ratio en niet doordat we medelijden hebben met de klant.

Een begripvolle houding gaat uw relatie sterker maken. Wanneer de crisis voorbij is, gaat deze klant je daar dankbaar voor zijn. Dit is een mooi voorbeeld van langetermijndenken.

Moeten we een onderscheid tussen B2C en B2B klanten maken?

Voor beide partijen hebben we begrip, voor beide types van klanten kiezen we een gepersonaliseerde aanpak. We werken H2H ( human 2 human) en luisteren naar het verhaal van de klant, want elke klant is uniek.   Onze afspraken zijn afhankelijk van de klant en niet van de categorie waar de klant toe behoort.  

Die gepersonaliseerde aanpak, is dat wel doenbaar met alle afwezigen die er zijn?

Jazeker, want het is nu het moment om andere afdelingen in te schakelen. Klantendiensten en  salesafdelingen hebben het momenteel ongetwijfeld rustiger. Zij kennen ook vaak de klant beter dan de mensen van de boekhouding. Zij kunnen hun contactpersonen aanspreken en zo helpen om betaald te geraken. Een samenwerking die loont en één die ook na de crisis kan blijven bestaan. Samen zijn we veel sterker. En zo komt er nog iets goeds uit deze crisis voort

Kunnen we onze klanten nog wel bereiken?

Mijn ervaring is – raar maar waar- beter dan ooit. Ik ben al een tijdje aan de slag als interim collection manager bij een groot bedrijf in het Brusselse en samen met 6 collega’s volg ik de niet-betalende klanten op ( consumenten, bedrijven en overheid).

Terwijl we voor de crisis vaak hoorden ‘ in vergadering, niet bereikbaar, we geven geen rechtstreekse nummers door, dat gaat enkel via mail’ , hebben we de laatste 2 weken heel veel bereidwilligheid opgemerkt. Onze contactpersonen zijn ongetwijfeld ook thuis aan het werk zijn en daardoor  echt niet altijd bereikbaar via het algemene nummer van de klant.  En plots worden gsmnummers, persoonlijke mailadressen vlot gegeven. Zelfs mails naar bedrijven die gesloten zijn, worden vaak nog opgevolgd.

Ook privépersonen komen vlot aan de lijn en vertellen eerlijk hun verhaal.

Gaan we strikt onze procedure volgen?

Ja zeker, we volgen onze procedure én leggen nadruk op de gepersonaliseerde acties.

Zeker wanneer facturen reeds maanden vervallen zijn en de klant nu de Coronacrisis aangrijpt om niet te moeten betalen, blijven we strikt. Hier zijn vaak onderliggende problemen. Problemen die al voor de Coronatijd bestonden.

Het is overduidelijk. Er zijn consumenten die het moeilijk hebben en het nog moeilijker gaan krijgen.  Er gaan bedrijven failliet gaan, er gaan ondernemingen sluiten. Ten gevolge van de lock down? Of is dit de genadeslag voor bedrijven die toch al minder levensvatbaar waren? Ongetwijfeld allebei. Voor start -ups, bedrijven met een kleine winstmarge, bedrijven zonder reserves of ondernemingen die net grote investeringen gedaan hebben, zijn dit barre tijden.

Gaan we dossiers nog uit handen geven aan een derde partij?

Dat kan en dat mag. Als we dit doordacht doen, hebben we immers intern geprobeerd om de facturen te innen en zijn we er niet in geslaagd om een afspraak te maken.

De afspraken, hier horen ook afbetaalplannen bij, kunnen dan met onze partner  gemaakt worden.

Diverse incassokantoren, gerechtsdeurwaarders en advocaten hebben hun aanpak al aangepast. Dagvaarden gaat op dit moment niet, maar de minnelijke fase kan nog steeds. Maak wel goede afspraken met je partner. Hoe wil je dat de aanpak is? Begripvol of toch streng?

Één ding is duidelijk: een crisis als de deze hebben we nog nooit meegemaakt. En toch zijn hier opportuniteiten. De tijd die vrijgekomen is zinvol invullen door na te denken over debiteurenbeheer, door de aanpak naar klanten te individualiseren, door samen te werken aan het rendabel, gezond houden van onze onderneming.

Ik wens iedereen een heel goede gezondheid toe, vooral voor uzelf en voor iedereen die u lief is. En ik wens ook het allerbeste voor de onderneming waar u werkt.

Keep it safe.

CONTINUE READING

Lancering Work In Capital Certified opleidingen

Wic logo

 

Het is zo ver. We zijn er klaar voor. We onthullen graag onze unieke opleidingscycli aan u.

Dagdagelijks merken we dat heel wat medewerkers gepassioneerd zijn door creditmanagement. Tegelijkertijd blijven goedopgeleide creditprofessionals schaars op de arbeidsmarkt. Bovendien verandert de materie zo snel dat actuele kennis meer dan ooit nodig is. Gebrainstormd, gediscussieerd en urenlang gecommuniceerd hebben we om op de vragen en eisen van de markt passend te kunnen antwoorden. Het resultaat is een diepgaand en uniek opleidingsprogramma geworden.

Fier, dankbaar, apetrots en dolgelukkig. Dat zijn de woorden die onze gevoelens het best omschrijven.

Fier: het programma dat we hebben samengesteld is er een om u tegen te zeggen. . De topics zijn hyperrelevant en up to date. Het totaalplaatje klopt. Het gaat over creditmanagement 2016. Onze opleidingen bevatten klassikale lessen maar ook pré – en posttesten, individuele opdrachten en gezamenlijke business cases. Wanneer u deze opleidingen volgt, bent u een volwaardige creditprofessional.

Dolgelukkig zijn we met ons project. Het is volledig geworden wat we wilden. We staan achter de inhoud en geloven in de meerwaarde. De reacties maken ons ook heel blij. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld.

We zijn ook dankbaar omdat toonaangevende bedrijven in dit verhaal geloven en ons willen steunen en promoten. Zo engageerden Intrum Justitia, Roularta Information services en Credittools zich om onze opleidingen in hun netwerk bekend te maken. Hierdoor creëren we een groot draagvlak binnen de creditmanagementwereld. Dit bevestigt dat er nood blijft aan degelijke trainingen.

Apetrots: het voelt zo fijn om een droom die al jaren sluimerde nu gerealiseerd te zien. De erkenning van de KMO-portefeuille, het behalen van het keurmerk. Het geeft onze opleidingen zoveel meer waarde. Geen waarde voor ons maar voor onze deelnemers. En daar doen we het voor… Eindelijk is er in Vlaanderen een volledige en diepgaande cyclus voor credit collectors, credit controllers en credit managers.

We kijken er naar uit samen met u te gaan voor beter dan best. Wil u meer weten:

Bekijk het aanbod http://www.workincapital.be/home/opleiding/ en tot binnenkort op onze opleidingen!

CONTINUE READING

Partnership met Work In Capital

work in capital

Partnership tussen Work In Capital en Miechielsen Training en Consulting gaat van start

Toen de professionele wegen van Steven Penne en mezelf elkaar kruisten in 2005, was al snel duidelijk dat dit niet de laatste keer zou zijn. De passie die we allebei hebben voor Credit Management zorgde ervoor dat meermaals het idee werd geuit om ooit samen iets uit te bouwen m.b.t. Credit Management. En zoals zo vaak was het wachten op het juiste moment.

Dat moment is nu aangebroken. Steven is al sinds 2007 zelfstandig ondernemer met Work In Capital. Sinds kort ben ik gestart met Miechielsen Training en Consulting.

Onze bedrijven hebben in elkaar betrouwbare partners gevonden en zullen in de toekomst onze klanten voorzien van oplossingen met betrekking tot alle vragen over ‘customer to cash’. We vullen elkaar als credit professionals perfect aan, de ene met bewezen expertise in advies en ondersteuning, de andere met jaren ervaring in training en coaching.  Wilt u meer weten over de concrete inhoud van ons partnership, volg ons dan via de blog op de websites of op LinkedIn, Facebook en Twitter

CONTINUE READING

Waar is de zomer naar toe?

Ik ben al bijna 5 maanden met mijn eigen bedrijfje bezig. Wat vliegt de tijd ( cliché, cliché). En ik geniet nog van elke dag!

Toen ik een tijdje geleden voor de jaarijkse check up bij de huisarts was, zei hij me: “Welkom in de club van de zelfstandigen. Het is er fijn, maar weet dat er in die Club maar 2 soorten leden zijn: zij die te weinig werk hebben en zij die veel /te veel werk hebben” . Ik ben ongelofelijk blij dat ik bij de laatste categorie hoor. De uitdagingen komen op me af.

Performance optimalisation

Momenteel ben ik met een heel fijne opdracht bezig. Ik ben tijdelijk teamcoach van 15 mensen waarbij mijn opdracht bestaat uit de verbetering van mensen, processen en tools. Het is boeiend, uitdagend en vermoeiend. Business en human performance optimalisation in één opdracht: zalig!

Het is niet altijd gemakkelijk. Zo hoor ik regelmatig de woorden: “We werken al jaren zo en doen het toch goed.” Inderdaad daar hebben de mensen gelijk in. Het is goed, alleen kan het nog zo veel beter. Om verbeteringen te kunnen aanbrengen observeer en controleer ik vaak en veel. Ik ben vroeg aanwezig en ga laat naar huis.

Zo kom ik bij het enige nadeel van mijn nieuwe leven: het vinden van een goede work-life balance.

Gemiddeld ben ik 12 uur van huis, heb regelmatig ‘s avonds nog afspraken, heel wat mails te verwerken en dan is er nog het belangrijkste: ik heb een gezin. Gelukkig kan ik rekenen op mijn 3 mannen. Samen gaan we er voor.

Timemanagement in de praktijk

Ik ben ook wel heel blij met mijn jarenlange ervaring in timemanagement. Meer dan ooit structureer, plan en organiseer ik mijn leven: zakelijk én privé. Iedere dag maak ik to do lijstjes en volg ik een strikt schema. Mails groepeer ik en een aantal huishoudelijke taken worden uitbesteed. 1 dag per week wordt er niet gewerkt. Zo geraken mijn batterijen niet oververhit en blijft het voor iedereen aangenaam.

Het leuke aan mijn nieuwe leven is dat ik nog elke dag bijleer en heel interessante mensen ontmoet. Mensen met een boodschap. Zo had ik kortgeleden een Plato-voordracht voor Voka. Tweede generatie verantwoordelijken van familiebedrijven zochten info over management en communicatie. Een zalige avond. Gedreven jonge mensen die onder het toeziend oog van de eerste generatie een bedrijf trachten uit te bouwen. Geen gemakkelijke opdracht. Een van de deelnemers stelde aan de anderen de vraag/ willen jullie dat jullie kinderen in het bedrijf stappen? Iedereen zei: “Alleen als ze het zelf willen.” Ondernemen is geen 9 tot 5 job, brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee en lukt alleen als je het heel graag doet. Iemand zei : “Passie. Voldoening. Waardering ( krijgen en geven) zijn essentieel om een goed ondernemer te zijn.”

Deze uitspraak heb ik in mijn geheugen geprent, want ze bevat de ultieme waarheid. Dit helpt ook om de lange dagen te relativeren.

CONTINUE READING